Accompanying programme

Friday, 8th June 2018, 7:30 p. m.

The Basilica of the Assumption of Our Lady, Strahov Courtyard

A Carousel of Saints: Singing Czech Olympus

A concert of sacred music from the 16th to 18th century Bohemical sources, dedicated to the theme of patron saints of Bohemia

 

Programme:

 

Anonymous (1627): Antiphona de S. Norberto Hic est electum vas

Anonymous (Gradual of St. Michael in Opatovice, New Town, Prague, before 1578): Officium Vias tuas Domine for the Feast of St. Jan Hus (sequence)

Anonymous (Speciálník Codex, ca. 1500): Náš milý svatý Václave [Our Good St. Wenceslaus]

Jacobus Handl-Gallus (1550–1591): Vox tonitrui tui Deus Ioannes est Evangelista

Adam Michna of Otradovice (ca. 1600–1676): Te Deum

Adam Michna of Otradovice: Svatoroční muzika [Holy Year Music] (1661, selection)

  • O sv. Crhovi a Strachotovi, patronech českých i moravských [About St. Cyril and Methodius, Patron Saints of Bohemia and Moravia] (Svatí Crho a Strachoto)
  • O sv. Lidmile, kněžně a dědičce Země české [About St. Ludmila, Princess and Heiress of Bohemia] (Ej s radostí)
  • O sv. Vojtěchu, biskupu a dědici českém [About St. Adalbert, Bishop and Heir of Bohemia] (Velikou dnes slavnost máme)
  • O sv. Prokopu, patronu České země [About St. Procopius, Patron Saint of the Czech Land] (Zpívejte poustevníčkovi)

Fridrich Bridel (1619–1680): Vítání pustin svatoivanských [Welcoming the St. Ivan Wilderness]

Adam Michna of Otradovice: Svatoroční muzika [Holy Year Music] (1661, selection)

  • O sv. Vítu, mučedlníku a patronu Království českého [About St. Vitus, Martyr and Patron Saint of the Czech Kingdom] (Vítej, svatý mučedlníku)
  • O sv. Norbertu, patronu českém [About St. Norbert, Patron Saint of Bohemia] (Drahý poklad jest dostala)

Adam Michna of Otradovice: O svaté Anežce, princezně a abatyši, patronce české [About St. Agnes, Princess and Abbess, Patron Saint of Bohemia]

Adam Michna of Otradovice: Loutna česká [Czech Lute] (1653, selection)

  • Svádební věneček [Wedding Wreath] (Posypte mne s kvítkami)
  • Den svádební [Wedding Day] (Začněte, panny, zpívati)

Adam Michna of Otradovice: Svatoroční muzika [Holy Year Music] (1661, selection)

  • O sv. Václavu, patronu a dědici českém [About St. Wenceslaus, Patron Saint and Heir of Bohemia] (Svatý Václave, kníže náš)

Franz Daniel von Thalmann (ca. 1668–1740): Offertorium de S. Joanne Nepomuceno

Adam Michna of Otradovice: Litaniae lauretanae

 

Performing musicians:

vocal ensemble Vagantes

soprano Veronika Konvalinková, Renata Poláková
mezzo-soprano Martina Mrvová
alto Barbora Vlková, Zuzana Zadrobílková
tenor Antonín Hlaváček, Mikoláš Troup
bass Adam Born, Michael Pospíšil
violins Jiří Sycha, Josefína Matyášová
viola da gamba Jakub Michl
positive organ Mikoláš Troup
flute, calcant Blanka Konvalinková
artistic director, cantor, positive organ Michael Pospíšil

Saturday, 9th June 2018, 3:30 p. m.

Guided Tour through Strahov Library